[ Facebook ] TUT Dame 808 ChấtB1: Tạo 1 Clone fake Như victim + 1 cmnd như Info acc fake
B2: dowload hola rồi fake ip saint lucia + đổi nn US Cần 1 cmnd hơi chuẩn anh đã share ở phần tệp máy em có thễ qua dowload bõ vào pts cs6 sửa lại rip đỗi thành ngay sinh ví dụ 05-01-1995 fake tên nó quê quán đễ như thế nào cũng dc
B3 : Vào link https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808 LÀM theo hướng đẫn (Ai đó đã tạo một tài khoản mạo danh tôi hoặc một người bạn) RỒI (KHÔNG) đẾN ( Vâng, tôi là người đang bị mạo danh ) + : Tên acc fake + : Điền email acc fake + : Tên VIctim + : điền id victim vd : 100013970076525@facebook.com + : Liên kết victim : vd https://www.facebook.com/profile.php? + : Up cmnd ở Bước 1 lên B4: lÍ DO : - Link (URL) to the impostor profile: Team Facebook account review and delete. Thank you. Phần rep : Chú ý suport sẽ rep nhiều lần =)) nó rep lần nào là mình rep lại lần đó đến khi nào nó cho victim die thì thôi Sau đó vào wall nó bấm vào .... báo cáo tài khoản này đang mạo danh tôi gữi facebook xem xét, rồi bấm vào ... 1 lần nữa đây là tài khoản giả mạo gữi fb hóng die <3

0 bình luận

Mã Hóa Code

Bài viết mới cập nhật

Loading...