[ Facebook ] TUT Đổi Tên Facebook Có Icon - 2017Đổi tên Facebook có icon - 2017
Cách làm như sau:
- Bước 1: Vào đăng kí Facebook qua link mbasic.facebook.com
- Bước 2: Đăng kí như bình thường
* Dòng 1: Điền Họ
* Dòng 2: Điền Tên
- Icon là ở chỗ này: ở dòng 2 các bạn coppy tên dưới bỏ vào dòng 2 xóa chữ và thay tên các bạn muốn vào
 Hoàng o.O
* Các dòng khác đăng kí như bình thường

- Chúc các bạn thành công !

0 bình luận

Mã Hóa Code

Bài viết mới cập nhật

Loading...