[ Facebook ] TUT Rename Tích ẨnLÀM TÊN TÍCH ẨN HIỆN NAY CÓ 2 TÍCH ẨN NHÉ : 
+ TÍCH 1 : ✅
+ TÍCH 2 : ✔️ 
BÁN MUỐN LÀM TÍCH NÀO THÌ GẮN TÍCH ĐÓ VÀO : 
- Bước 1: Vào link: https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333 dán kí tự vào ô thứ 1 : Hoàng ✔️ ô thứ 2 bỏ ô thứ 3 : Việt Dương 
- Bước 2:up cái này vào http://s2.upanh123.com/2017/02/14/506c19e3gw1f9kuafjyfzj206y06ywet4b7b0.jpg rồi nó ra case 
Khỏi cần rep =))).

0 bình luận

Mã Hóa Code

Bài viết mới cập nhật

Loading...