Hướng Dẫn DDOS Với Unix Terminal Online Và Code Python- Chuẩn bị:
Trước tiên các bạn cần có 1 tools ddos viết bằng ngôn ngữ python và 1 list proxy, ở đây mình demo bằng tools ddos LoLiTeam và 1 list proxy.
Tiếp theo các bạn vào trang: http://www.tutorialspoint.com/unix_terminal_online.php
Sao đó chuột phải vào thư mục root để upload tools củng như list proxy
- Attack:
Các bạn dùng lệnh: python <tên file> nhấn Enter để chạy tools
VD: python LoLiTeam.py
Các bạn điền URL của victim.
Chọn file proxy bằng cách nhập đúng tên file và thêm đuôi .txt ở sau.
Chọn cổng port
Chọn số proxy mà các bạn hay gọi là số dame để tiến hành attack.
Video HD: https://www.youtube.com/watch?v=mImEeaixh0Y

0 bình luận

Mã Hóa Code

Bài viết mới cập nhật

Loading...