[ Photoshop ] Fake Cmnd Photoshop Online


Hướng dẫn FAKE CMND Bằng photoshop online
Phôi CMND Trống Mặt sau
Phôi CMND Trống Mặt Trước
Hướng dẫn FAKE CMND Bằng photoshop online- Các bước thực hiện
B1:Truy Cập vào Photoshop Online Chọn Open Image Computer


Hướng dẫn FAKE CMND Bằng photoshop online

B2: Mở ảnh phôi CMND vừa tải lên

Hướng dẫn FAKE CMND Bằng photoshop online

B3: Chọn công biểu tượng hình chữ A để ghi chữ

Hướng dẫn FAKE CMND Bằng photoshop online
B4: Ta sẽ được thế này
Hướng dẫn FAKE CMND Bằng photoshop online

B5: File > Open Image Mở ảnh của bạn lên

Hướng dẫn FAKE CMND Bằng photoshop online

Hướng dẫn FAKE CMND Bằng photoshop online

B6: Ctrl +A , Ctrl+ C

Hướng dẫn FAKE CMND Bằng photoshop online
Hướng dẫn FAKE CMND Bằng photoshop online

B7: Qua bên ảnh CMND Nhấn Ctrl + V

Hướng dẫn FAKE CMND Bằng photoshop online

B8: Edit > Free Transfome

Hướng dẫn FAKE CMND Bằng photoshop online

B9: Căn chỉnh phù hợp

Hướng dẫn FAKE CMND Bằng photoshop online

B10: Hoàn thành lưu ảnh lại 
[TUT] FAKE CMND Bằng photoshop online

0 bình luận

Mã Hóa Code

Bài viết mới cập nhật

Loading...