Report Bản Quyền Facebook - 2017TUT BY CLONE 2403 (LHP)

B1: Reg 1 clone mới fake all info victim trừ THÀNH PHỐ HIỆN TẠI VÀ QUÊ QUÁN là Los ên ghê lếc
B2: Kết Bạn vài bận chung của victim lưu ý là đừng để cho victim thấy acc fake của mình làm khi mà nó off hoặc buổi tối rồi coppy stt 3 cái rồi qua wall mình đăng lên

B3: vào link này
https://www.facebook.com/help/contact/208282075858952
- Chọn ( Bản quyền )
- Chọn ( Continue with your copyright report )
- Chọn ( Tôi đã tìm thấy nội dung mà tôi cho rằng vi phạm bản quyền của mình )
Rồi chon ô cuối cùng đây ( Vui lòng nhấp vào đây để tiếp tục báo cáo bản quyền. )
Nó hiện ra một dòng ở dưới
Ô1: Tên của bạn (họ và tên)
Ô2: Tổ chức hoặc khách hàng của bạn (nếu có)cái này khỏi điền
Ô3:Chức danh công việc của bạn (nếu có)cái này khỏi điền
Ô4:Địa chỉ gửi thư( ghi chỗ của mình )
Ô6: Số điện thoại(ghi ra nhé )
Ô7: Email (của mình )
Ô8: Xác nhận địa chỉ email của bạn
- Chọn: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
- Chọn : Tôi
Ô1: Tên của chủ sở hữu quyền( ghi tên acc fake vào)
Ô2: Chọn (Khác)
Rồi coppy 3 link stt mà hùi nãy cop dán vào 3 ô (llink 1 2 3)
Rồi chọn (Tôi không có liên kết (URL) dẫn trực tiếp đến nội dung cụ thể mà tôi muốn báo cáo.)
Ai đã đăng nội dung này?( ghi acc cần báo cáo )
- Nội dung đã được đăng ở đâu?( cop 3 link stt hùi nãy )
- Nội dung được đăng khi nào?( Tôi không có ngày và giờ đăng nội dung)
- Vui lòng mô tả chi tiết vị trí của nội dung trên Facebook( coppy stt vào )
Tại sao bạn lại báo cáo nội dung này?( khác )
Điền vào cái ô là (This page has copied these lines my status to do theirs. Mong facebook review team. Thank you.)
Điều nào sau đây mô tả đúng nhất tác phẩm có bản quyền gốc của bạn?
Chọn (KHÁC)
Điền từng dòng stt nha
Chúng tôi có thể xem ví dụ được cho phép về công việc của bạn ở đâu?
- Điền link 3 stt đó
Bạn có đồng ý không?

0 bình luận

Mã Hóa Code

Bài viết mới cập nhật

Loading...