Report Xuyên Veri - 2017TUT Report Xuyên Verify cho các bạn thích đi war (IP CANADA + NN UK)Fake = Greoxy
Yêu CẦu : 8 Clone
Clone 1 : Fake dóng victim (Avatar + bìa + ngày sinh + tiểu tử và nếu không có ngày sinht thì để là 1990)
Xong vào báo cáo mạo danh tôi + tài khoản giả mạo + đóng tài khoản(Spam đóng tài khoản 5 lần cho ra 5 khuôn mặt và chọn mặt buồn và gửi)( Nếu die ngược thì Unblock về Dame lại )
Clone 2 : Fake dóng Victim (Avatar + Bìa + Ngày Sinh không có ngày sinh thì để 1990)
Vào link này : https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808
FAKE 1 Cái CMND Xong UP Lên kèm thần chú : This account is impersonating. Please remove it from Facebook soon.
Clone 3,4,5 : Vào báo cáo victim khỏa thân khiêu dâm + Spam đóng tài khoản mỗi acc 3 lần và vào báo cáo ảnh cảu victim khiêu dâm
Clone 6,7 : Báo cáo Victim Doanh nghiệp tổ chức + Đóng tài khoản
CLone 8 : Báo cáo victim mạo danh người nổi tiếng + đóng tài khoản + khôi phục tài khoản
đến bước này ta lên Google lấy 1 cái CMND và kím 1 mail vào checkpass victim => tạch là đương nhiên victim sẽ dính CPXP
Bước cuối nếu anh đủ trình độ thì làm check mail victim vào link 767 Spam 15 ảnh sex + 5 cái CMND để năm sinh 2005 ( tỷ lệ thành công sẽ cao hơn )
Suport CANADA ngu lắm nên cứ làm các bước trên :3
và cùng các bước dame trên victim sẽ ra FAQ MD :3
- Có ngày sinh thì Die 100% nha các bạn :)
END TUT

0 bình luận

Mã Hóa Code

Bài viết mới cập nhật

Loading...