Tổng Hợp Các Web Buff Sub - 2017

Tên web /Dịch vụ
Like -Cảm xúc
Bình luận
Kết bạn-Theo dõi
Chia sẻ
Thời gian chờ
Autosubvn.com
          x
10
30
Không có
15 phút
Vipfb.mobi
x
10
30
Không có
15 phút
Vipsub.me
x
5
10
Không có
15 phút
Getsub.top
x
10
50
10
10 phút
90
10
50
20
30 phút
500
15
70
Không có
5 phút
50+30
15
30
Không có
10 phút
200
10
30
20
20 phút
90
20
30
20
30 phút
200+30
20
20
20
5 phút
50 (Hỗn hợp)
10
Không có
20 (20xu)
10 phút

B1: Đăng nhập vào Facebook.com
B2: Để Tab này và Tab Facebook (đã đăng nhập)
B3: Kéo thả tên web ở phần "Tên web/Dịch vụ" vào Tab Facebook để đăng nhập hệ thống Auto
B4: Tiến hành AutoLike.
Chỉ cần làm như vậy thì bạn sẽ đỡ mất công đăng nhập nhiều lần trên từng trang AutoLike. Tuy nhiên ở 2 web cuối cùng thì khi thực hiện B1 đến B3 thì bạn phải đăng nhập để lấy Token, còn các web đầu tiên thì chỉ cần đăng nhập Facebook một lần là bạn có thể AutoLike vô tư!

0 bình luận

Mã Hóa Code

Bài viết mới cập nhật

Loading...