TUT Check Mail Ẩn - 2017B1 : Check Mail Ẩn :)
B2 : Vào Gmail.com
B3 : Click Vào "Bạn Cần Trợ Giúp?"
B4 : Ch?n "Tôi Không Biết Mật Khẩu Của Mình" rồi điền Mail Victim
B5 : ấn Vào "tôi không biêt"
B6 : ấn Vào "xác mình danh tính c?a mình" ho?c "cách khác"
B7 : Ô 1 điền mail của mình
     Ô 2 nhập lại
B8 : Cái Dòng Ðầu Chọn Bừa
B9 : Cái Dòng 2 phải test từng năm từng tháng 1
B10: ấn : Bỏ Qua Bước Này
B11: Chọn  Các Cái Còn Lại
* Chỉ Cần Ðúng Ngày Lập Là Kiểm Soát Mail Trong 5p :)

0 bình luận

Mã Hóa Code

Bài viết mới cập nhật

Loading...