Tut Checkpass Acc Chưa Add Mail - 2017

Cách Check Pass Facebook:
-Chuẩn bị:
- Một email sạch ( chưa đăng ký Facebook )
- Một CMND fake thông tin như victim
-Các bước thực hiện:
- Vào https://www.facebook.com/login/identify?ctx=recover
     + Nhập số điện thoại victim --> Tìm kiếm
- Vào https://www.facebook.com/help/contact/234405046615919 ( fake IP Hoa Kỳ và chọn ngôn ngữ English ( US ) )
+ Họ tên: Tên victim
+ Liên kết ( URL ) đến dòng thời gian của bạn: Link victim
+ Email liên lạc: Ðiền Email sạch ( đã chuẩn bị )
+ Chọn vấn đề: Khác hoặc tôi đã mất hoàn toàn quyền truy cập vào số này
+ Số di động: Số victim ( nhớ đổi 0 thành +84 )
+ Mô tả vấn đề: Facebook is when I lost my phone number and can not access my facebook account.
This account is very important to me want facebook can help fight the darkness, I will provide information such as your account and verify your identity to be soon provide an account please help me please . Thank Team Facebook.
+ Giấy tờ tùy thân: Up CMND đã fake
- Vào mail ( đã chuẩn bị ) và chờ mail từ Facebook. Nhận được thì rep lại như sau:
+ Facebook group Hello, my account was hacked and someone has changed a lot of information.
I am the master account and should provide his account. It's very important for me, I can not lack it. Please help me.
I have a government issued ID attached, just help me recover my account.
Full name: Tên victim
Birthday: Ngày tháng năm sinh victim
Email: Điền mail victim
ID: ID của victim
Thanks to the Facebook Team. Thank Team Facebook.
* Chú ý: Không nên check dưới tab ẩn, nên check vào 8h tối đến 12h đêm, khi đó mấy support  bên Mĩ ,Anh đang sẽ và sắp vào làm việc. Chúc bạn thành công.

0 bình luận

Mã Hóa Code

Bài viết mới cập nhật

Loading...