TUT Kháng Block Tính Năng Facebook - 2017- TUT NÀY DÀNH CHO MẤY BẠN XÀI BOT NHÉ <3
- B1 : Chỉnh Ngôn Ngữ THành English Us ( Không Biết Thì Qua Zalo Chơi Luôn :))
- B2 : Nếu Block Gì Thì Làm Cái Đó
Vd : Nếu Block Like Thì Like Đại Ảnh Hay STT Nào Đó Rồi Có Dòng Màu Xanh Gần Chữ Đóng <3
- B3 : Nhấn Vào Và Điền Thần CHú : I think Facebook is no confusion in the key features of my account. I’ve done a full charter of facebook. Hope review Thank you Facebook Team
- B4 Nhấn Send Vào Hóng 2s-24h Nhả <3
- Nếu Không Nhả Thì Cứ TIếp Tục Kháng Đến Khi Nào Nhả THì THôi <3

♛✧~Trẫu Coppy nhớ ghi nguồn~✧♛
Link Contact: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015205056804

0 bình luận

Mã Hóa Code

Bài viết mới cập nhật

Loading...