TUT Rename Tên Dài Facebook - 2017


TUT Rename Siêu Dài - 2017
Bước 1: Fake IP Indonesia + Ngôn ngữ Indonesia
Bước 2: Vào Facebook đổi tên như bình thường.Nếu không được và link 333 và đổi tên dài theo ý muốn ( Để nguyên IP Tây Ban Nha )
* Đặc Điểm: Điểm mấu chốt là phải sử dụng kí tự khoảng trắng font chữ Batang chèn vào giữa các từ thay cho dấu cách và khi dó facebook nó sẽ hiểu đó chỉ là 1 từ. Các bạn có thể lấy kí tự này trong Microsoft Office Word mục Insert/symbol hoặc copy luôn tại đây: ( ) Mình để nó giữa hai dấu ngoặc đó.
* Lưu ý: có thể không cần Fake IP nhưng tên sẽ ngắn hơn vì IP Tây Ban Nha được cách thực max 4 lần trong khi tiếng Việt chỉ đc 3 lần, các bạn tận dụng tối đa số lần cách thực để có tên dài nhé!

0 bình luận

Mã Hóa Code

Bài viết mới cập nhật

Loading...