Cách Dame Block Tính Năng 30 Days- Mấy bạn cần chuẩn bị đến 5-10 clone <3
- Rồi fake IP NN US <3
- Vô 3 chấm báo cáo nội dung không phù hợp <3
- Úp link này lên và dame ngày tháng nó ra sao thì mình cũng như dị <3
- https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854
- Thần chú thì mô tả chịch hay mại dâm cũng được <3.
- Làm đủ 10 clone tắt PC và hóng block tính năng 30days <3

0 bình luận

Mã Hóa Code

Bài viết mới cập nhật

Loading...