Cách Tạo Khung Main Slider Cho Blogger


- Đầu tiên các bạn vào Layout > click Add a Gadget > HTML/JavaScript on Main Slider

- Các bạn chèn 1 trong 2 dòng dưới:

Recent Posts: 5/slider-recent
Label / Tag Ex5/Business/feat-slider


- Lưu lại rồi hưởng thụ

0 bình luận

Mã Hóa Code

Bài viết mới cập nhật

Loading...