Cách Tạo Khung Tìm Kiếm Đẹp Cho Blogger


- Đầu tiên các bạn vào Bố cục HTML/javascript tạo widget rồi dán đoạn code sau vào chỗ nào bạn thích
<style> #abt-search-btn { background: none repeat scroll 0 0 #359BED; border: 0 none; border-radius: 0 0 0 0; color: #FFFFFF; font-weight: 700; padding: 10px 20px; } #abt-search-box { border: 1px solid #d2d2d2; background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF; padding: 10px; width: 186px; } </style> <form id="searchthis" action="/search" style="display:inline;" method="get"> <input id="abt-search-box" name="q" size="40" type="text" placeholder=" Type to search "/> <input id="abt-search-btn" value="Search" type="submit"/> </form>
 - Chúc các bạn thành công :D

0 bình luận

Mã Hóa Code

Bài viết mới cập nhật

Loading...