[ Facebook ] Share TUT Unlock 72h Nà :3Share tut 72h nà.
-Bước 1: Bị đá ra 72h thì đừng tiếp tục
-Fake IP Anh NN Đài Loan "www" đổi thành "m"
Tiếp tục đá qua SDT Liền
-Bước 2: Ra up ảnh thì qua 767 úp cmnd IP úc NN đài Loan về trong 5-6h xui thì 24h

0 bình luận

Mã Hóa Code

Bài viết mới cập nhật

Loading...