[ Facebook ] Share Tut Unlock Checkpoint 72h Part 2 - 2017


Bước 1: Đăng nhập vào Facebook bị checkpoint. → Bước 2: Vào link này gửi kháng nghị. Link: https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767. ( Link này chỉ có những người bị Checkpoint thì mới vào được nhé. ) → Bước 3: Gửi giấy chứng minh lên. ( Hai mặt thì tỉ lệ cao hơn nhé) → Bước 4: Sau khi gửi giấy chứng minh nhân dân lên thì nó sẽ chuyển chúng ta qua một trang mới thì các bạn đợi 15 phút rồi rep lại như sau:Hello facebook team: This is my id card.I think that facebook disabled my account is confusion here. I hope that will be soon confirmed this account with the following information Full name: Dương Việt Hoàng ( Họ và tên ) Date of birth : 06-06-1990 ( ngày - tháng - năm sinh) Thanks facebook team. → Bước 5: Đăng nhập vào Facebook bị Checkpoint rồi gửi giấy chứng minh nhân dân lên. → Bước 6: Ngồi đợi. ( Nick sẽ về sau 1 ngày) Lưu ý: Cái quan trong nhất là cái giấy chứng minh nhân dân, thông tin phải đúng như trên tài khoản, nếu không đúng , Fake không chuẩn thì mất nick.

0 bình luận

Mã Hóa Code

Bài viết mới cập nhật

Loading...