[ Facebook ] Tut Report FAQ Apps 100% Không Tạch - 2017


----------TUT DAME FAQs APPS DIE 100% ----------
B1 : Cần 2 Clone cổ Thái Lan (2k11-2k13)
B2 : Đăng nhập vào 2 nick trên 2 trình duyệt đã fake IP Thái + NN Thái
B3 : Bão Wall Victim => Không bão stt => Bão Avatar và Ảnh Bìa victim
B4 : Vào Auto-bot.me hoặc trang web hack like nào mà trên 500 like 1 lần
B5 : Lúc này Lấy Clone Buff vào ảnh và cover victim đang dùng 500 like
B6 : Buff thêm 1k sub cho victim 
B7 : Vào 2 clone chính đã fake IP và Nn Thái Lan
B8 : Report Sự cố => Chọn Khác => Tut như sau :
สวัสดี ทีมสนับสนุน ของ Facebook ในประเทศ ของประเทศไทย ผมสังเกตเห็น การเชื่อมโยง บัญชี Facebook สามารถ: http://www.facebook.com/xxxx
สับ ที่ใช้ เล่น ความเห็น ชอบและ ติดตาม สับ มัน อาจจะไป ในทางตรงกันข้ามกับ มาตรฐานชุมชน ของ Facebook เป็นมี การทุจริต พิจารณา ข้อมูลที่ให้ไว้ เพื่อปกป้อง Facebook ขอบคุณ 
=> Vào wall victim chụp ảnh hack like và theo dõi => VÀ Upload kèm theo.
B9 : Vào 2 clone vô wall victim nhấn vô ... => Đóng tài khoản
B10 : Tiếp tục nhấn ... => Báo cái tài khoản => Gỉa mạo Game
B11 : Tiếp tục nhấn ... => Báo cái tài khoản => Nội dung không hợp lệ
B12 : Tạo một tài khoản Facebook mới để Ava và Cover giống nạn nhân và post 1 stt : This is my real account everyone please make friends for facebook account can link: https://www.facebook.com/xxxxx were thieves and bad guys intend to hack and hack likes Follows I've ever had . Make friends with me.
B12: Dùng clone mới tạo fake IP VQA hoặc US => Vào wall victim => Đóng tài khoản =>  Tiếp tục nhấn ... => Báo cái tài khoản => Gỉa mạo Game Tiếp tục nhấn ... => Báo cái tài khoản => Nội dung không hợp lệ  Tiếp tục nhấn ... => Báo cái tài khoản => Gỉa mạo là tôi.
---------- HÓNG VICTIM DIE APPS hoặc NẾU SƠ XUẤT LÀ MẠO DANH TRONG 1H -> 24H ----------
_-_-_-_- (FACEBOOK SUPPORT TEAM) -_-_-_-_

0 bình luận

Mã Hóa Code

Bài viết mới cập nhật

Loading...