TUT UNLOCK FAQ APPS 2017
Bước 1 :DOWLAOD HOLA.ORG ==> FAKE IP ( VUONG QU?C ANH HOẶC HOA KỲ(US) )
Bước 2 : Vào Nick Bị Ăn FAQ
Dùng 3 link suport này :
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

- KHI GỬI KHÁNG NGHỊ RỒI CÓ MAY CÁI LINK CASE LUU LAI NHÉ ;)

Dòng Additional info : thì thêm cái này
I think there is one mistake in the lock my account! Please help me to reconsider account. Thanks for read.

-----------REP MAIL - EMAIL ---------------

Hello Facebook Team : That is my
This is of my identity card issued by the government, so please check it and unlock my account
Email: Cái Lờ gì đó..@gmail.com
Full name: Trầm Khôi Nguyên
Birthday: X-XX-XXXX
My ID in passport :  261563505 ( Mã Trên CMND )
URL : facebook.com/Wall.Of.StarNguyen ( Không nhớ thì bỏ không sao )
I think there is one mistake in the lock my account! Thanks for read.

Nếu có cmnd thật nick sẽ về nhanh hơn

-------VÀ HÓNG EM NÓ VỀ------------

0 bình luận

Mã Hóa Code

Bài viết mới cập nhật

Loading...