[ Facebook ] Unlock FAQ-MD Hoặc Apps Không Ra Kênh + Hiệu Quả Cao + Về NhanhUnlock FAQ-MD hoặc apps không ra kênh + hiệu quả cao + về nhanh
---------------------------------------------
B1: login account bị ăn FAQ-MD hoặc apps

B2: vào link contact này
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767 (Nếu biết login link này thì sài ko biết thì ko sao)
- Up cmnd lên (yêu cầu cmnd chuẩn + mới edit chưa fix)
 - Nhấn gửi.

B2: Dùng hola fake ip HOA KỲ + NGÔN NGỮ HOA KỲ vào link
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
Phần ghi chú:
I think this is a mistaken desire to review and unlock facebook account for me.
Full name: [Tên account bị khóa]
- Up cmnd lên (yêu cầu cmnd chuẩn + mới edit chưa fix)
 - Nhấn gửi.

B3: Dùng hola fake ip HOA KỲ NGÔN NGỮ HÀN vào link
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
- Dòng 1: điền tên
- Dòng 2 điền họ
- Nếu có dòng thứ 3 thì dòng đó chắc chắn là Email thì điền email trắng vào (không có thì không sao)
- Giới tính đầu tiên là Nam thứ 2 là Nữ
- Điền ngày sinh
- Up cmnd lên (yêu cầu cmnd chuẩn + mới edit chưa fix)
Chọn tôi đồng ý nhấn gửi.
-------------------------------------------
Chờ 5 phút facebook rep lại cho mình thì mình chỉ gửi cái cmnd ban đầu lên thôi và hóng account về

0 bình luận

Mã Hóa Code

Bài viết mới cập nhật

Loading...