[ Facebook ] Cách Reset Case Hoặc Mail Khi Đã Bị Spam


Cách Reset Case Hoặc Mail Khi Đã Bị Spam

Bước 1:
- Fake IP Hoa Kỳ + Ngôn Ngữ US
- Vào link: https://www.facebook.com/help/contact/180237885820953
-Tích chọn dòng [ This doesn't answer my question ]
- Chọn tiếp dòng đầu tiên [I can't access my Facebook account and want a copy of my data]
- Chọn tiếp dòng cuối [ My account has been suspended ]
Và điền theo mẫu
- Full name: Tên đầy đủ nick bị spam
- Country of residence: Vietnamese
- 2 dòng cuối các bạn điền email bị spam
- Tích chọn ( I agree ) và send
Bước 2: 
OK GIỮ NGUYÊN IP VÀ NGÔN NGỮ
- Vào link: https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755
Dòng 1: Điền email bị spam
Dòng 2: Điền câu thần chú này:
I received no email contact from facebook !
Gửi và hóng

0 bình luận

Mã Hóa Code

Bài viết mới cập nhật

Loading...